Erkeklerde İnternet BağımlılığıErkeklerde İnternet Bağımlılığı

Ankara‘da 211 lise öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırma  da internet bağımlılığı üzerinde yapılan araştırmalarda erkeklerin internete daha bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Ankara il merkezinde bir liseye devam eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler üzerinde yapılan internet bağımlılığı araştırması, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi (BRSHH)’nin bilimsel dergisi Düşünen Adam’da yayınlandı.

Araştırma, yüzde 54′ü kızlardan oluşan 211 öğrenci üzerinde yapıldı. Çalışmayla, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depresyon gibi değişkenlerin internet bağımlılığına etkileri incelendi. Araştırmada, “öğrenci yaş ortalamaları, anne yaş ortalamaları, anne öğrenim düzeyi, baba yaş ortalamaları, baba öğrenim düzeyi,kardeş sayısı, ergenin sigara kullanımı, evde internet erişiminin olması, ergenin odasında bilgisayar olması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamazken, cinsiyet, annenin çalışma durumu, ergenin internette kalma süresi ve depresyon skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur.” denildi.

Çalışma sonucunda lise öğrencilerinde internet bağımlılığı olasılığının erkek cinsiyetten daha fazla olduğu ortaya çıktı. İnternet bağımlılığını etkileyen muhtemel risk faktörleri olarak gencin depresyon düzeyi ve internette geçirdiği süre belirlendi.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir