Tülin Şahin’in Güzellik SırlarıTülin Şahin’in Güzellik Sırları

Güzelliği ve düzgün fiziği ile büyüleyen Tülin Şahin’in güzellik sırları…

Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da tanınan ve ünlü model Cindy Crawford ’a  benzerliğiyle Tülin Şahin‘in güzelliği ve düzgün fiziği herkesi etkiliyor. Peki Tülin Şahin formunu nasıl koruduğunu ve güzelliği için neler yapıyor?

İşi gereği kilosunu her daim muhafaza etmek zorunda olan olan güzel manken; Here yere  yürüyüş yaparak gitmeyi tercih ettiğini söyledi ve şöyle devam etti.

“En sevdiğim şey ise Özel Bir yakası sahilinde bisiklete binmek. Yaz kış demeden her gün 12 km bisiklete binmeyi hiç aksatmıyorum. Ayrıca, haftada birkaç kez yüzüyorum. Birkaç kez denediğim pilatesi ise pek sevmedim” dedi.

Boğazımı Tutarım.

Form­da ol­mak için spor yap­ma­nın ya­nın­da bes­len­me­nin de çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü man­ken, “Ö­ğün­le­rim hep dü­zen­li. Sos­yal or­tam­da bi­le bo­ğa­zı­mı tu­ta­rım. Mec­bu­ri­yet­ten ha­mur işi ve tat­lı­lar­dan uzak du­ru­yo­rum. So­mon ba­lı­ğı­na, her tür­lü zey­tin­yağ­lı­ya ve seb­ze ye­me­ği­ne ba­yı­lı­rım. Bir de mer­ci­mek köf­te­si gör­dü­ğüm­de da­ya­na­mı­yo­rum. Si­ga­ra ve al­kol­den uzak du­ru­yo­rum. Tu­zu az kul­la­nı­yo­ru­m” de­di.

Peki Kusursuz Güzelliği  Nasıl Başarıyor?

Cilt ba­kı­mı­nı as­la ih­mal et­me­di­ği­ni be­lir­ten Şa­hin bir de maske tarifi verdi, “Çe­ki­mim yok­sa yü­züm­de mak­yaj çok az­dır. Özel bir mas­ke ta­ri­fim var.

1 çay ka­şı­ğı tuz, şe­ker, li­mon ve 1 tat­lı ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı­nı süt­le ka­rış­tı­rı­yo­rum.
Yü­zü­me ma­saj ya­pa­rak sü­rü­yo­rum. Tuz en ufak si­yah nok­ta­la­ra te­mas edi­yor. Toz şe­ker ise ken­di gi­bi cil­di ışıl ışıl ya­pı­yor. Süt nem ve­ri­yor. Zey­tin­ya­ğı en has­sas cil­di bi­le ya­tış­tı­rı­yor. Bu mas­ke­yi uzun uçuş­lar­da uçak­ta bi­le ya­pı­yo­ru­m” dedi…

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir